Potrebujete zlikvidovať starý nábytok v kancelárii alebo v byte? Všetko za Vás odvezieme a ekologicky zlikvidujeme. Likvidáciu nábytku zabezpečujeme v Trenčíne.

  • Demontáž, naloženie, odvoz a likvidácia starého nábytku z domácnosti
  • Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku a zariadenia z firiem a obchodov
  • Vypratávanie bytov pri odpredaji